ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κατά τις αρχαιρεσίες της 16ης Απριλίου 2019 πρόεδρος Δ.Σ. Super League εξελέγη ο κ. Μηνάς Λυσάνδρου. Aναπληρωτής πρόεδρος είναι ο κ. Χρήστος Δάρας.

Ποιοι Είμαστε

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006, υπό τη μορφή αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 και του Νόμου 3479/2006 για την «Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών Ενώσεων και άλλες διατάξεις». Μέλη του Συνεταιρισμού είναι οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής κατηγορίας.


Η κυριότερη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού είναι η  οργάνωση και διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής κατηγορίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των υπερκείμενων διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου (U.E.F.A., F.I.F.A.).


Παράλληλα, σκοποί του Συνεταιρισμού είναι μεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι:

1/ Η προστασία και προαγωγή του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.

2/ Η παροχή στα μέλη του τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση η βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.

3/ Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.

4/ Η οικονομική ανάπτυξη των μελών του και η παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας στα μέλη του.

5/ Η εισήγηση προς κάθε αρμόδιο όργανο προτάσεων που έχουν σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής κατηγορίας.

6/ Η κατάρτιση συμβάσεων και η σύναψη συμφωνιών για λογαριασμό των μελών του, όπως ενδεικτικά με χορηγούς, υποστηρικτές και προμηθευτές για τη μεγιστοποίηση των κερδών των μελών του ή/και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

7/ Η, κατόπιν έγγραφης ανάθεσης από μέλος/-η του συνεταιρισμού, συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων ήχου και εικόνας των αγώνων ποδοσφαίρου του πρωταθλήματος Α’ Εθνικής για τη ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή άλλη μετάδοση ή αναμετάδοση με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των αγώνων ή στιγμιοτύπων.

8/ Η κατάρτιση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για τις ΠΑΕ-Μέλη της Super League και τα στελέχη αυτών.